Platba poplatků 2022

Pokud jste byli zvyklí, že Vám každý rok přišla složenka k zaplacení poplatků za členství v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, tak to už se od 1. 1. 2020 neděje. Sekretariát ČLS rozesílá upozornění na kontaktní maily. Aktualizovali jsme v loňském roce seznam našich členů, aby byla tato e - mailová adresa každého z Vás aktuální. I tak je možné, že opět žádný email nepřijde a je třeba poplatky uhradit samostatně. Pokyny pro rok 2022 najdete zde. Kontrola plateb obvykle probíhá v druhém pololetí roku, ale není žádný důvod s platbou otálet.