Platba členských příspěvků pro rok 2024

Členské příspěvky schválené pro rok 2024:

Věková kategorie Výše poplatku Poznámka
do 30 let 300,- Při čerpání rodičovské dovolené možné požádat ČLS o zastavení platby
31 - 35 let 300,- Při čerpání rodičovské dovolené možné požádat ČLS o zastavení platby
35 - 65 let 300,- Při čerpání rodičovské dovolené možné požádat ČLS o zastavení platby
nad 65 let 0,-  

 

Poplatky průběžně aktualizuje a schvaluje výbor ČPCHS. Výzva k platbě by měla být od roku 2020 zasílána e-mailem.

Nově budou od poplatků osvobozeni členové nad 65 let a ženy/muži na mateřské dovolené.

Žádost je k dispozici zde a přikládá se rodný list dítěte. Odesílá se na email cls@cls.cz.

Prosíme tedy o zaslání poplatku aktivním přístupem. Platba se provádí jednorázově jako součet všech položek:

 

- poplatek za členství v ČLS JEP - aktuálně 500,- (od 1.1.2023)

   - Možnost získání slevy vyplněním žádosti zde

- poplatek za členství v ČPCHS - aktuálně 300,-

- poplatek za členství v dalších společnostech (ČSÚCH - 400,- od 1.1.2020, ČCHS, atd..)

 

Číslo účtu na zasílání členských poplatků je 0190837708/0300, v. s. je evidenční číslo člena. Pokud neznáte své evidenční číslo, máte ho na své členské kartě nebo je součástí aktualizované tabulky našich členů, která je dostupná v kryptované části našeho webu. Přímý odkaz je zde.

Nově vznikl přístup do databáze členů ČLS, je možné zde kontrolovat zaplacení poplatků a historii svého členství. Přímý odkaz je zde, případná žádost o přístup je rovněž možná z této stránky odkazem na Žádost o heslo. Kromě mailu bude potřeba ještě evidenční číslo, viz výše.

Další odkazy