Platba poplatků

Pokud jste byli zvyklí, že Vám každý rok přišla složenka k zaplacení poplatků za členství v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, tak to už se od 1. 1. 2020 neděje. Sekretariát ČLS rozesílá upozornění na kontaktní maily. Aktualizovali jsme v loňském roce seznam našich členů, aby byla tato e - mailová adresa každého z Vás aktuální.

Nyní je květen 2021 a opět si nejsme jisti, že by všem došly upozorňující maily. Doporučujeme proto být v této věci aktivní a k tomu Vám pomůže nová stránka v kapitole Info o ČPCHS, kde budeme aktualizovat informace o platbě poplatků. Již dnes je připravena provést Vás platbou. Nezapomeňte, že jste pravděpodobně členy i dalších společností ČLS JEP a že se platba provádí současně. Přímý odkaz na stránku je zde.