68. Kongres slovenských a českých dětských chirurgů

 

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

 

Připadl mi čestný a milý úkol zhodnotit náš 68. kongres slovenských a českých dětských chirurgů, kongres, jehož mottem může být: „ Tak se to konečně povedlo.“ A povedlo se to dokonale.

Prezidentovi kongresu Doc. Jozefu Babalovi, koordinátorovi MUDr. Martinu Smrekovi, vědeckému a organizačnímu výboru a společnosti Mafra a také všem účastníkům, přednášejícím a diskutujícím.

Odeznělo 50 odborných sdělení, výborná sekce sester a skvělý workshop pokročilé miniinvazivní chirurgie s přehledem moderovaným Dr. Zahradníkovou.

Postupující rozsah laparoskopických intervencí v dětské chirurgii je zřejmý a pracoviště dětské i dospělé chirurgie laparoskopii vzájemnou spoluprací úspěšně rozvíjejí, jak ukázala sdělení kolegů z Bánské Bystrice.

Potěšujícím a důležitým trendem je aktivní účast obou našich společností na činnosti evropských uskupení dětských chirurgů jako jsou ERNICA nebo EUPSA a zapojení se do mezinárodních multicentrických studií.

Dobrou tradicí je pravidelná traumatologická sekce, protože skeletální trauma je stále velkou částí činnosti dětských chirurgů. Sdělení typu „ Iatrogenní rizika při léčbě dětských zlomenin,“ a kritický pohled „ Keď to nejde podle predstáv,“  koryfejů dětské traumatologie Sýkory a Havránka, byla tím, co na kongresy patří a je vždy užitečné.

Připomenout si učitele a ty, kteří nám prošlapávali cestu je povinností a ozdobou žáků. Proto patří dík emeritnímu primaři Dr. Harvánkovi za medailon k 110. narozeninám primaře MUDr. Františka Fojtíka.

V této souvislosti dovolte mi vzpomenout, že letos by se dožil 100let také prof. MUDr. Miroslav Kabelka, DrSc.

Kongres měl jediný nedostatek, a to že byl tak krátký.

Ale něco bychom měli zlepšit, a to dodržování času přednášek. Je to výzva nejen pro přednášející, ale také pro předsedající sekcí, kteří mají zodpovědnost za dodržení časového harmonogramu své sekce.

Mám rád Slovensko, slovenské kolegy a jejich kongresy. Mají v sobě něco jiného než české a moravské. A právě z této různosti a jinosti může dobrou vůlí, spoluprací a přátelstvím vzniknout větší jednota, než kterou vytvoří sebelepší státoprávní uspořádání.

Přeju nám všem, aby nám naše dlouhodobé přátelské vztahy a spolupráce vydržely i nadále k naší radosti, odbornému růstu a užitku našich pacientů.

Byl to opravdu skvělý kongres.

 

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.