Ostatní odborné akce

ERNICA výroční zasedání 2024

25.4.2024 ERNICA meeting
 

Workshop operace proximálních hypospádií

16.1.2024 Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol Operace proximálních hypospádií