Workshop operace proximálních hypospádií

 

10. až 12. ledna 2024 proběhl na Klinice dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol mezinárodní workshop rekonstrukčních operací genitálu u chlapců s hypospádií. Profesor Peter Malcolm Cuckow z Great Ormond Street Hospital v Londýně má pravděpodobně nejlepší publikované výsledky dvoufázových plastik uretry u chlapců s hypospádií na světě a proto nám bylo velkou ctí, že souhlasil s pozváním do Prahy, aby nám přednášel o své technice operací a následně ji i demonstroval na operačních sálech. Workshopu se účastnilo 11 dětských urologů z celé České a Slovenské republiky, kteří se zaměřují na operace hypospadií u chlapců. Hypospádie je třetí nejčastější vrozená vada v ČR vůbec, ročně se s ní narodí cca 500 chlapců, a proto je velmi žádoucí, aby dětští urologové neustále zdokonalovali své operační postupy a překonávali umění možného pro budoucí plné zdraví a sebevědomí stovek chlapců ročně. Během 3 dnů každý den ráno přednesl prof. Cuckow půlhodinovou přednášku na téma Dvoufázové uretroplastiky proximálních hypospádií, Perzistující ventrální angulace membra a její korekce a Perioperační a pooperační péče o chlapců s proximální hypospádií. Společně jsme pod vedením profesora Cuckowa odoperovali 9 chlapců s různými formami hypospádie. Operace byly doprovázené kontinuálním výkladem a velmi provokativní diskuzí, která bohatě stimulovala usínající mysl etablovaných dětských urologů a přenastavovala jim hranice, se kterými se jako specialisté můžeme do budoucna spokojit jako s dobrým výsledkem naší péče. Prof. Cuckow byl s tímto velmi interaktivním workshopem rovněž velmi spokojen, stejně tak jako s celkovou úrovní motolské nemocnice a nabídl, že se rád kdykoliv do České republiky v budoucnu vrátí.

 

MUDr. Jan Trachta, FEAPU