ERNICA výroční zasedání 2024

Zástupci z Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol se ve dnech 12. - 14. dubna v polské Wroclavi zúčastnili výročního zasedání národních center vysoce specializované péče pro vzácná onemocnění sítě ERNICA. Cílem EU je poskytnout pro všechny evropské pacienty s vzácnými onemocněními (např. s atrézií jícnu, atrézií střev, brániční kýlou, omfalokélou, NEC apod.) stejně kvalitní péči v referenčních centrech. Nosnými tématy jsou centralizace péče, evropské registry onemocnění, evropské guidelines, zapojení pacientských - rodičovských organizací  a předávání dětských pacientů do péče o dospělé  (transition care). FNM se nyní se podílí na tvorbě guidelines pro NEC a omfalokélu. Pro všechny dětské chirurgy v ČR je možné využít webové stránky  ERNICA https://www.ern-ernica.eu/,   kde naleznete dobře zpracované informace (guidelines, webináře, videa, animace) jak pro zdravotníky, tak pro rodiče.