Colorectal club 2016 v Praze

Zpráva z proběhlého Colorectal Club v Praze

 

23rd International Meeting of the Pediatric Colorectal Club

Začátkem června 2016 ve dnech 11. -13. 6. probíhal v Praze 23rd International Meeting of the Pediatric Colorectal Club. Tato mezinárodní pracovní setkání dětských chirurgů, kteří se zabývají vrozenými i získanými onemocněními tlustého střeva a konečníku u dětí, se konají nepřetržitě již 23 let a ve své historii se konalo poprvé v Praze.
Pediatric Colorectal Club je mezinárodní pracovní skupinou jejíž činnost je zaměřena na širokou výměnu vzájemných zkušeností z dětské kolorektální chirurgie formou pravidelných každoročních setkání, která se liší od standardních kongresů pečlivým uspořádání sdělení do tematických okruhů, a širokou diskusi ke sdělením, vedenou cíleně vybranými předsedajícími jednotlivých sekcí. V posledních letech se prosadila klinická sekce s diskusí k jednotlivým případům a konkrétním doporučením nejen strategie, ale i detailů léčby. Každé přednesené sdělení je možno po publikační úpravě nabídnout k publikaci v impaktovaném časopisu Pediatric Surgery International. To vše umožňuje dynamický rozvoj dětské kolorektální chirurgie.
Činnost Pediatric Colorectal Clubu je řízena mezinárodním vědeckým výborem, který nemá funkce ani funkční období, ale má své osobnosti a přirozeně se obměňuje. Mezinárodní vědecký výbor určuje místa příštích setkání, sestavuje a zajišťuje odborný program. Pediatric Colorectal Club nemá stanovy ani členské příspěvky.


Složení současného mezinárodního vědeckého výboru Pediatric Colorectal Club je následující:
Alberto Pena (Cincinnati, USA)
Prem Puri (Dublin, Irsko)
Michael Hoellwarth (Graz, Rakousko)
Arnold Coran (Ann Arbor, USA)
Risto Rintala (Helsinki, Finsko)
Tomas Wester (Stockholm, Švédsko)
Massimo Rivosecchi (Řím, Itálie)


International Meetings of the Pediatric Colorectal Clubu se konají nejen v Evropě, ale také Asii a Americe. V minulých letech se konference konaly například ve Stockholmu, Helsinkách, Kolnu, Frankfurtu, Dublinu, Salamance, Římě, Padově, Milánu, New. Yorku, Koytu, Ankaře. Organizaci jednotlivých International Meetings je pověřen Local Organiziing Committee, spolu s příslušnou národní společností dětských chirurgů a konkrétním pracovištěm. 23 rd International Meeting of the Pediatric Colorectal Clubu byl svěřen dětským chirurgům České pediatricko - chirurgické společnosti ČLS JEP a Klinice dětské chirurgie 2LF UK a FN Motol v Praze. Local Organiziing Committee tvořili Prof. Richard Škába a Dr. Lucie Poš, výkonnou složkou organizačního výboru byla kongresová agentura AMCA.
Jednání odborného programu se konala v kongresovém sále Hotelu DAP na Vítězném náměstí v Praze 6. Úvodní Welcome Coctail se konal ve Valdštejnské zahradě, Senátu Parlamentu České republiky tradiční Social Dinner ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze.
Událost jako tato je pro Českou pediatricko chirurgickou společnost (ČPCHS) vždy vhodnou příležitostí vyznamenat zahraniční dětské chirurgy za jejich přínos k rozvoji české dětské chirurgie. Proto v rámci zahájení konference předal předseda ČPCHS Profesor Rygl nejvyšší vyznamenání ČPCHS- Kafkovu medaili profesoru Arnoldu G Coranovi Z Michiganské university v Ann Arbor v USA a profesoru Albertu Penovi, který pochází z Mexika a nyní působí v Denveru v Coloradu.
Pražského setkání Pediatric Colorectal Clubu se zúčastnilo 138 účastníku z 34 zemí světa. Zastoupeny byly všechny kontinenty. Odborný program obsahoval 71 ústních a 15 posterových prezentací. Poprvé byly a dle ohlasů věříme, že s kladným ohlasem, zavedeny elektronické postery. Česká republika byla zastoupena následujícími 4 přednáškami a třemi postery z pracovišť v Praze, Brně a Olomouci. Jednalo se o následující sdělení:


* Poš L, Václavíková E, Rousková B, Jaroščiaková S, Škába R. :Does the RET proto-oncogene mutation affect the postoperative course in patients with Hirschsprung´s disease.
* Maslava D Holubová Z, Poš L, Kynčl M, Škába R. :Comparison of diagnostic value of fluoroscopic and MRI distal pressure colostomogram in patients with anorectal malformations
* Bronsky J, Zárubová K, Hradský O, Rousková B, Poš L, Škába R.:Endoscopic recurrence after ileocecal resection in children with Crohnˇs disease treated postoperatively with Azathioprine
* FrýbováB, Poš L, Padr R, Rousková B, Kynčl M, ŠkábaR.:Vascular resection and radioilogiclal ambolisation of rectal arteriovenous malformation: A case report
* Dubská P, Havránek P, Pešl T, Machart M, Džupa V, Šišková D.: Surgical treatment of sacral fractures in children
* Škvařil J, Starý D, Tůma J, Plánka L.: Rectal suction biopsy in cliinical praxis
* Malý T, Kysučan J.: Delayed Cutait-Turbull coloanal anastomosis as alternative procedure in our group of children

 

Mezinárodní vědecký výbor velmi ocenil a uznale hodnotil podporu, které se konferenci dostalo ze strany nejvyšších představitelů státu, a která rozhodně nebývá samozřejmostí. 23rd Meeting of the Pediatric Colorectal Club se konal pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a Magistrátu hl. města Prahy. Udělená záštita byla velkorysým oceněním práce dětských chirurgů nejen v České republice a našim zahraničním kolegům ukázala zájem státu o dobrou zdravotní péči pro chirurgicky nemocné děti a zájem na rozvoji dětské chirurgie.
Po skončení kongresu se konala laskavostí přednosty Kliniky dětské chirurgie profesora Jiřího Šnajdaufa neformální večeře členů mezinárodního vědeckého výboru, představitelů ČPCHS a organizačního výboru v restauraci Černý Orel. Tato restaurace je již po mnoho let tradičním místem setkávání s osobnostmi evropské i světové dětské chirurgie, které Českou republiku navštívili.


24thMeeting of the Pediatric Colorectal Club se bude konat příští rok v 15.-16.5.2017 v Limasolu na Kypru.

 

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Fotogalerie

Colorectal club 2016 v Praze