64. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů - Pec pod Sněžkou

Ve dnech 23. 5. 2018 - 25. 5. 2018 jsme se sešli při příležitosti 64. Kongresu českých a slovenských dětských chirurgů. Tento kongres byl pořádán pracovištěm dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové pod vedením prim. MUDr. Radka Štichhauera. Organizátoři nás pozvali do Pece pod Sněžkou, městečka, které leží v samém srdci nejvyššího pohoří České republiky. V průběhu dvou dnů bylo v kongresovém centru wellness hotelu Horizont prezentováno celkem 62. přehledových a kazuistických lékařských sdělení. Odborná jednání byla bedlivě sledována MUDr. Kurdějem. Součástí programu byla i sekce „Mládí české pediatricko-chirurgické společnosti“, tedy blok přednášek prezentovaných členy ČPCHS do 35 let. Tyto přednášky byly následně ohodnoceny jednotlivými účastníky kongresu a cena za nejlepší přednášku v této sekci, malý Krakonoš, byla následně udělena Báře Frýbové z FN Motol se sdělením „Pneumoperitoneum u pacientů s intestinální pneumatózou“. Přednášky všech lékařských bloků kongresu byly svým obsahem „napříč“ celým spektrem dětské chirurgie od novorozenecké chirurgie přes obecnou chirurgii až k urologickým a traumatologickým tématům. Nedílnou součástí kongresu byla i vysoká účast sester a celkem 30 kvalitních a dobře prezentovaných přednášek v sesterské sekci kongresu. Odborná jednání byla následována osobními setkáními a diskuzemi v kuloárech. Počasí nám přálo, většina účastníků kongresu našla čas na jarní procházku po Peci, někteří pokořili i nejvyšší českou horu – Sněžku.

Nezapomeňte také znovu projít knihu abstrakt, která je ke stažení zde.