Dětské zlomeniny 2019

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice a Nadační fond Kolečko pořádali ve dnech 15. a 16. května 2019 (středa a čtvrtek) na zámku Zbiroh

XII. sympozium DĚTSKÉ ZLOMENINY Zbiroh 2019

Akce měla velmi dobrou odbornou úroveň a příjemný sociální doprovod. Děkujeme všem organizátorům i účastníkům. Za rok v Senci na shledanou.

Podrobný kongresový program je stažení zde.