8. Slovenský kongres Trauma v detskom veku

Jako každý sudý rok pořádal setkání dětských traumatologů slovenská strana prostřednictvím KDCH LF UK a DFNSP v Bratislavě. Veškeré informace z proběhlého kongresu najdete na tomto odkazu.