Zápis z 25. schůze vedoucích lékařů Center dětské traumatologie, členů Traumatologické sekce ČPCHS

/files/2021/zapis_ts_2021.pdf

Pravidla pro kódování AIS jsou uvedeny v oddíle Další dokumenty, přímý odkaz je zde.

Příloha 1 - Výroční zpráva CDT za rok 2020 - uložena v kryptované sekci webu