Kódování AIS

Správné přiřazení hodnoty AIS podmiňuje správný výpočet ISS a tím přiřazení závažnosti  jednotlivým úrazům. Abychom to všichni prováděli stejně, využívejme prosím zakoupený dokument z roku 2008, který přesně popisuje pravidla správné kategorizace. V níže uvedených odkazech naleznete překlad guidelines a samotné tabulky pro jednotlivé regiony.

Jednotlivé regiony jsou v přiložených tabulkách, kód závažnosti úrazu je v celém AIS kódu poslední, tedy vpravo za tečkou. U jednotlivých diagnóz jsou úrazy popsané vždy kódem před aktualizací (levý sloupec) a po aktualizaci v roce 2008 (pravý sloupec). Platný pro nás je tedy sloupec vpravo a číslo za tečkou vpravo. V popisech je možné nalézt i číslo 9 pro neznámé nebo nepopsané poranění, toto číslo nebudeme uvádět, ani oni jej nepoužívají pro výpočet ISS.

Tato aktivita vyplynula z posledního jednání Traumatologické sekce ČPCHS v Kravařích v listopadu 2022.

 

Pravidla kódování - překlad anglického originálu

Pravidla kódování mnohočetných poranění - překlad anglického originálu

Hlava

Obličej

Krk

Krční páteř

Hrudník

Hrudní páteř

Břicho

Bederní páteř

Horní končetina

Dolní končetina

Povrch těla

Ostatní