O sympoziu

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice a Nadační fond Kolečko

pořádají ve dnech 10.5. a 11.5. 2023 (středa a čtvrtek) na zámku Zbiroh

pod záštitou děkana 3. LF UK prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc.

 a ředitele FTN doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc.

 

XIV. sympozium DĚTSKÉ ZLOMENINY Zbiroh 2023

 

Téma:

Dětské zlomeniny, souborné referáty, kasuistiky.

Sesterská sekce 10.5. paralelně: Dětské zlomeniny z pohledu instrumentářky, intenzivní a ošetřovatelské péče.