Sympozium Dětské zlomeniny 2023

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice a Nadační fond Kolečko

pořádají ve dnech 10.5. a 11.5. 2023 (středa a čtvrtek) na zámku Zbiroh

pod záštitou děkana 3. LF UK prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc.

 a ředitele FTN doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc.

 

XIV. sympozium DĚTSKÉ ZLOMENINY Zbiroh 2023

Podrobnosti získáte zde.

Webové stránky sympozia je zde.

Finální program je zde.