Sympozium DĚTSKÉ ZLOMENINY Zbiroh 2021

pod záštitou děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc. a ředitele FTN doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc.,

 

Téma: Dětské zlomeniny, souborné referáty, kazuistiky. Dataprojekce PowerPoint zajištěna. Sesterská sekce paralelně 10. 5.: Dětské zlomeniny z pohledu instrumentářky, intenzivní a ošetřovatelské péče.